In de kijker:
G-Kracht: de resultaten

Lees meer >
 
 
U bent hier: Geletterdheid secundair onderwijs Gelaarsd, Gespoord, Geletterd

Welkom op de pagina's van'Gelaarsd, gespoord, geletterd'

logo CTO

In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van wetenschappelijke/academische geletterdheid in de lessen Nederlands van de derde graad van het ASO en TSO (met financiering van het Aanmoedingsfonds, K.U.Leuven).Academische geletterdheid

Overgang secundair-hoger onderwijs

Tussen de beginvereisten die hoger onderwijs stelt aan de geletterdheid van jongeren (de zogenaamde 'academische competenties') en het niveau van geletterdheid dat velen van hen bij hun uitstromen uit het leerplichtonderwijs hebben ontwikkeld gaapt een vaak wijde kloof.


Doelen

De doelen van het GGGproject situeren zich op drie niveaus:

  • schoolteams (en met name leerkrachten van de derde graad) sensibiliseren rond de geletterdheidstaken waarmee jongeren in het hoger onderwijs geconfronteerd worden;
  • de schoolteams via het aanreiken van concreet voorbeeld-lesmateriaal ondersteunen in het creëren van krachtige leeromgevingen voor het bevorderen van die academische geletterdheid;
  • de leerlingen, via het aangeboden onderwijs, de kans geven om cruciale aspecten van academische geletterdheid sterker te ontwikkelen, en op die manier talig sterker te staan voor het aanvangen van hogere studies.

Aanpak

In het project Gelaarsd, gespoord, geletterd (GGG), dat het Centrum voor Taal en Onderwijs in opdracht van de KULeuven uitvoert, geven we via lesmaterialen een concrete invulling aan de eindtermen SO die moeten leiden tot academische geletterdheid

Daartoe ontwikkelen we een materialenpakket waarin lees- en schrijftaken binnen het kader van een inhoudelijk thema op natuurlijke en geïntegreerde wijze voortvloeien uit een motiverende vraag- of probleemstelling.